תחומי עיסוק

בנקאות

משרד עורכי דין א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' משלב ניסיון נרחב בתחום הבנקאות, הכולל ידע מעמיק ברגולציות החלות על בנקים בישראל. המשרד רכש ניסיון בייעוץ משפטי כללי של בנקים, לרבות בהיבטי רגולציה של בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, הופיע בפני המפקח על הבנקים בבנק ישראל, היה מעורב בהליכים לרכישת מוסדות בנקאיים, ובליווי עסקיהם.