תחומי עיסוק

דיני מכרזים

למשרד עורכי דין א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' ניסיון רב שנים ועשיר בתחום המכרזים, הן בליווי קבוצות שהשתתפו כמציעות במכרזים בינלאומיים ומקומיים מורכבים, הן בגיבוש ועריכה של מסמכי מכרז וליווי ההליכים מטעם וועדת המכרזים והן בייצוג לקוחות בהתדיינויות משפטיות שהתקיימו בעקבות הליכי מכרז.

בייצגו את עורך המכרז, המשרד מטפל בהליכי המכרז החל משלב הכנת מסמכי המכרז, ניהול הפניות מצד מתעניינים, בחינת ההצעות השונות, הגשת ההצעות לוועדת המכרזים וליווי הוועדה בדיוניה וכלה בהתקשרות עם הזוכה במכרז וליווי שוטף במהלך הוצאתו לפועל של הסכם נשוא המכרז. בייצגו משתתף במכרז המשרד מטפל בכל שלבי בדיקת המכרז, הגשת המסמכים הדרושים עבור הלקוח, הגשת ההצעה למכרז, וטיפול המשך בהתאם לצורך.

בשנים האחרונות המשרד היה מעורב ברכש רחב היקף של תשתיות תחבורה דרך ייצוגה של רכבת ישראל בע"מ, חברת הרכבות הלאומית, במכרזים בינלאומיים שונים לרכש של סחורות ושירותי רכבת.