תחומי עיסוק

ליטיגציה ופתרון סכסוכים

צוות המשרד א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' בעל ניסיון עשיר בליטיגציה על כל תחומיה, בכלל זה ליטיגציה בעניינים מסחריים לסוגיהם, ליטיגציה בעניינים הנוגעים לפרוק חברות ופשיטות רגל, ליטיגציה בדיני חברות, ליטיגציה בתחום הנדל"ן, ליטיגציה בתחום הקניין הרוחני, המנהלי ובסכסוכי עבודה.

המשרד בעל הישגים מרשימים בליטיגציה, לרבות בבוררויות בינלאומיות, ובהליכי פתרון סכסוכים בכלל. המשרד ייצג ומייצג לקוחות בנושאים שונים בפני גופים רגולטוריים ושיפוטיים, בכל הערכאות.

המשרד אף מייצג מדינות זרות בפני הערכאות המשפטיות בארץ ובכלל זה בבתי הדין לעבודה ובמסגרת זו המשרד מתמחה במשפט הבינלאומי בכל הנוגע לחסינויות השונים החלים לגבי מדינות זרות ונציגויותיהן.