תחומי עיסוק

מוסדות צדקה, חינוך, מחקר ותרבות

כחלק מהחשיבות הרבה שהמשרד רואה בעשייה ציבורית, עורכי הדין במשרד עשו ועושים עבודה משמעותית וחשובה עבור מוסדות ציבור, גופי צדקה, וכן מוסדות חינוך ותרבות בישראל.

בין היתר מלווה המשרד את "יד ושם – הרשות להנצחת השואה והגבורה בישראל", וכן מייצג את ארגון "נפש בנפש" המעלה לישראל יהודים מצפון אמריקה, את הסניף האמריקאי של YMCA את "מכון פלזנשטיין למחקר רפואי" שליד אוניברסיטת תל-אביב וקופת חולים כללית ואת קרן סוזן ג. קומן לסרטן השד. עו"ד מלכו, השותף המנהל של המשרד, מכהן, על בסיס התנדבותי, כיו"ר הדירקטוריון של מוזיאון ישראל.

משרד עורכי דין א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' מטפל בנושאים שונים הקשורים למוסדות אקדמיים, מייצג מכללות שונות וטיפל בהקמת מערך הקרנות של אחת האוניברסיטאות הגדולות בישראל. למשרד מומחיות בתחומי משפט ההשכלה הגבוהה, והוא מייצג מוסדות אוניברסיטאיים ומכללות אקדמיות מול המל"ג וכן בפני בית המשפט הגבוה לצדק.