תחומי עיסוק

עיזבונות, נאמנויות וירושות

משרד עורכי דין א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' בעל מומחיות וניסיון בהכנת צוואות וכתבי נאמנויות מורכבים.

המשרד מתמחה גם בהקמת וניהול של הקדשים (כולל הקדשים ציבוריים), והוא נותן ייעוץ משפטי שוטף לנאמנים ולנהנים על פי כתבי נאמנויות וכתבי הקדש. כן נותן המשרד ייעוץ משפטי שוטף לגוף ציבורי המשמש כנאמן בהקדשים ציבוריים שונים.

למשרד ניסיון בייצוג לקוחות המתדיינים בבתי המשפט הן בייצוג לקוחות המבקשים מתן צווי ירושה או צווי קיום צוואה והן בייצוג לקוחות המתנגדים לבקשות אלה.