תחומי עיסוק

תקשורת

משרד עורכי דין א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' מדורג באופן קבוע כאחד המשרדים המובילים בתחום התקשורת בישראל, ומלווה את ההתפתחויות בענף כבר מזה כשלושים שנה. ההתמחות שלנו מקיפה את תחומי הבזק, השידורים והסייבר.

אנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף בענייני רגולציה ומופיעים כבדרך קבע בפני רשויות ההסדרה בישראל, ועדות הכנסת, ובעת הצורך, מייצגים גופי תקשורת בעתירות בנושאי רגולציה. אנו מקיימים קשרים ענפים עם מחלקות רגולציה בחו"ל.

למשרד ידע ונסיון רבים בניסוח הסכמים המיוחדים לתחום התקשורת, ובכלל זה הסכמים למתן שירותי תקשורת, הסכמים בין מפעילי תקשורת, הסכמים לרכישת ציוד טכנולוגי, והסכמים בתחום התוכן וזכויות השידור.